Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

donderdag 22 mei 2014

Monumenten voor vergeten mensen

http://www.hetnutvoorbij.nl/

Levenservaringen van ouderen verdicht tot levensliederen, op muziek gezet en luisterrijk ten gehore gebracht. Project opgezet door De Academie Het Nut Voorbij in samenwerking met Urban Pilots en Het Scharlaken Imperium.

Duur van het project : van januari 2010 - januari 2011; vervolg in verzorgingstehuis Bartholomeus.

Langs Berg & Dal startte met een groep bewoners van verzorgingstehuis Tamarinde.  Het haalt oude mensen uit hun dagelijkse routine, brengt hen bij elkaar, geeft persoonlijke aandacht en biedt een luisterend oor. Oude mensen hebben een schat aan levenservaring en daarin verborgen wijsheid. Zij leven op hun oude dag vaak in een kleine, dikwijls geïsoleerde wereld.

Een groep van 12 bewoners vertelde levensverhalen in afwisselende vorm. Die verhalen werden opgetekend en na een eenvoudige bewerking voorgelegd aan het Dichtersgilde van de stad Utrecht. Gedurende een aantal weken maakt een vijf dichters van het gilde van die verhalen levensliederen en gedichten. De levensliederen gingen naar muziekmakers en componisten die het op muziek zetten. Op 16 januari 2011 keerden de verhalen in de vorm van gedichten en liederen terug naar de vertellers.

De bevindingen en resultaten worden gepresenteerd op een symposium voor medewerkers van het UMC en studenten en docenten van de Faculteit Gezondheidskunde van de Hogeschool Utrecht op 7 april 2011. In januari 2012 start een onderwijsprogramma op de HU waarin de grondgedachte van Langs Berg & Dal , ” verhalen als bruggen in de zorg ” de kern vormt.

Wie werken mee ?
Aan het project werken mee: de verhalenrapers: Harm Jan Huidekoper, Ludy Gieling, Margriet van Ommen, Geertien Klijn, Margareta Niens. De gedichten en liedteksten op grond van de verhalen werden gemaakt door: Ingmar Heytze, Ellen Deckwitz, Chrétien Breukers, Alexis de Roode, Ruben van Gogh en Annet Koops. De muziek werd gemaakt en uitgevoerd door : Daan Roozeboom (gitaar), Fulco Evers (gitaar, accordeon, mondharmonica, zang en percussie)  Sjoerd Raaijmakers (gitaar en percussie), Harm van Oss (trompet), Ellen Dijkstra (zang) Martin ten Cate (zang).

Algehele leiding: Annet Koops, Marijke Orthel en Rienk Wielenga

De Oogst

Op 16 januari 2011 keerden de verhalen terug bij de vertellers in de vorm van gedichten, liedteksten en muziek. Pirana grafisch ontwerp maakte een tekstboekje met daarin de CD met studio-opnames van de liederen door het Orkest Bijzondere Diensten. U kunt het project Langs Berg & Dal ondersteunen door een exemplaar te kopen voor de minimale prijs van € 17.50.

Bestellen graag via E-mail : rienk.wielenga@hetnet.nl
Video: U in de Wijk – Verhalen uit het verleden van bewoners van zorgcentrum Tamarinde
Foto’s: Anouk Prins

Geen opmerkingen:

Een reactie posten