Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

vrijdag 13 juni 2014

Spannende vragen in de Kunsthal

De verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening is in Nederland in
korte tijd in andere handen terecht gekomen. Op 4 juli wordt in de Kunsthal de toekomst van de ruimtelijke ordening verkent: wie heeft er belang bij goede ruimtelijke ordening en wie neemt er verantwoordelijkheid?
Het wordt een middag voor het definiëren van nieuwe perspectieven, van debat en van moeilijke, spannende en nooit gestelde vragen. Wat zijn de kansen en wat de bedreigingen voor de Nederlandse ruimtelijke ordening? Welke uitdagingen staan ons te wachten waar we liever niet over nadenken? Is het mogelijk tot een aantal gezamenlijke toekomstperspectieven te komen en deze te koppelen aan nieuwe verantwoordelijken? Wie maakt Nederland?

In de aanloop van het Jaar van de Ruimte 2015 en de bijeenkomst op 4 juli tijdens de IABR, is begonnen met een toekomstverkenning. Op basis van deze verkenning is een vijftal perspectieven ontwikkeld: Nederland productieland, kringloopland, netwerkland, groen en blauw Nederland en Nederland als een grote stad. Zie hiervoor ook
www.wiemaaktnederland.nl.

Op 4 juli zullen deze 5 perspectieven worden gepresenteerd. Vervolgens worden tijdens 5 parallelle tafels de perspectieven bediscussieerd en aangescherpt, zodat er een aantal duidelijke inzichten zijn aan het eind van de dag. Ook worden per tafel de drie meest belovende praktijken geselecteerd: waar en door wie wordt er nu an het Nederland van 2040 gewerkt?! Vertegenwoordigers van de ruimte van het verleden, het heden en de toekomst, worden allen van harte uitgenodigd om op deze Onafhankelijkheidsdag met een frisse blik naar de ruimtelijke ordening van de toekomst te kijken en daar met elkaar over in debat te gaan.

Dit alles in opmaat naar het Jaar van de Ruimte dat in 2015 losbarst.

Toegang gratis, aanmelden verplicht
Tijd: 12:00 - 17:00

Met bijdragen van:

  • Hans Tijl (Ministerie I&M)
  • Hans Leeflang (Ministerie I&M)
  • Jannemarie de Jonge (WING)
  • Ries van der Wouden (PBL)
  • Peter Paul Witsen (Westerlengte)
  • Judith Lekkerkerker (RUIMTEVOLK)
  • Theo Dijkstra (Rijkswaterstaat)
  • Jeroen Niemans (Platform31)
  • Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten