Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

donderdag 26 juni 2014

Wonen en Woondromen

In het kader van de update van de woonvisie in Katwijk hebben we een verslag opgesteld van de zaken die naar voren zijn gekomen in de beknopte online enquête en de bijeenkomsten met 60-plussers op drie locaties binnen de gemeente.

Dit verslag, “Wonen en Woondromen – De Katwijkse 60-plusser aan het woord” is te downloaden door hieronder op de foto te klikken en zal binnen korte tijd ook beschikbaar komen via een internetpagina van de gemeente Katwijk.

Enkele eerste bevindingen die vanuit de Katwijkse 60-plusser naar voren komen:
Vraagsturing zou centraal moeten staan – onder de doelgroep is in elke kern grote behoefte aan woningen die op basis van hun wensen en behoeften worden ontwikkeld, of aangepast. Appartementen en specifieke seniorenwoningen zijn populair bij de doelgroep die nu in groten getale in grondgebonden woningen woont. Onder de doelgroep bestaat een, in vergelijking met Nederland, bovengemiddelde verhuiswens. Bijna 30% van de 60-plussers zegt dat op kortere of iets langere termijn te willen gaan doen. Drempels om daadwerkelijk te gaan verhuizen zijn er ook, zoals de lastige doorstroming van een goedkope sociale huurwoning naar een duurdere (huur)woning, of het kunnen verkopen van de eigen woning. Betaalbaarheid, en dan integraal bezien in de vorm van woonlasten, blijft een lastig punt. Het is interessant om na te gaan of, en zo ja hoe, inkoop van zorg, mobiliteit, energie of voorzieningen kan worden gedeeld en of er brede belangstelling bestaat voor een systeem van vouchers voor betaling van diensten. Meer bevindingen in het verslag, dat als basis kan dienen voor nadere advisering of concrete ontwikkeling van woonconcepten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten