Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

woensdag 16 juli 2014

The City of 2030 / the UCLG Manifesto

.... we have a clear responsibility to look ahead and create the conditions for a better future for all. Our future is not only globally intertwined, but increasingly urban. In the next 20 years Africa and Asia will see by far the fastest growth in urban settlements. In Africa alone, the growth in population will equal the current entire population of the USA. It is the worlds medium and smaller towns and cities, far more than the largest cities, which will be responsible for receiving and looking after these millions of new urban dwellers. Moreover, as the worlds urban population grows, the interdependence of town and countryside become even tighter. We know of course that the challenges facing city leaders differ from region to region, from country to country, and that those in low-income countries face stresses and problems on a vastly greater scale. But we share many common goals as well as problems, and are united in a common determination to make our urban world a better, more inclusive world. Here, therefore, is our Manifesto for the City of 2030.

Lees meer: http://www.rabat2013.uclg.org/sites/default/files/ourmanifesto.pdf


Geen opmerkingen:

Een reactie posten