Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

dinsdag 10 juni 2014

Stadsgesprek Stationsgebied #3

Op verzoek van de raad is aan Aorta gevraagd een derde stadsgesprek te organiseren over het stationsgebied. Dit stadsgesprek is bedoeld om te reflecteren op de plannen voor de (semi)openbare ruimte van de westzijde van de stationsentree. Hoe de openbare ruimte wordt ingericht hangt samen met de verwachte stroom gebruikers van en naar het station, bewoners en werknemers en bezoekers van de verschillende bedrijven. De avond begint met een tweetal presentaties. Als eerste wordt uitgelegd hoe het stationsgebied wordt ontsloten op verschillende niveau’s en de relatie met de stad. De samenhang tussen de verschillende schaalniveau’s én de verschillen tussen verbinden en verblijven worden belicht. Dan is er ruimte voor de ontwikkeling van het Forum, de verbindende lijn voor de gehele westkant van het spoor. De uitkomsten van het stadsgesprek kunnen meegewogen worden in de vaststelling van de ontwerpvisie voor het Forum.

Het Forum verbindt de hele westkant van het spoor, vanaf de Van Sijpesteijnkade tot en met de Rabobrug. Het is een langgerekt plein dat in zijn geheel op circa 7,5 meter boven de grond ligt. Het is hiermee een entree naar de kantoor- en woonontwikkelingen die daar aan (gaan) grenzen, zoals het Stadskantoor en het Beatrixgebouw. Daarnaast biedt het Forum verblijfsruimte voor de (toekomstige) gebruikers van de kantoren en de woningen. Maar het Forum zal vooral de looproute zijn van en naar het station via het – inmiddels gerealiseerde – Stationsplein West.
Door het Forum op 7,5 meter boven de grond te realiseren, wordt ruimte gecreëerd voor de bevoorrading van het Beatrixgebouw en de bestaande en nieuwe kantoren langs de Mineurslaan. Ook kan onder het Forum de bus- en trambaan worden gerealiseerd die straks het busstation aan de westkant van het station verbindt met het Westplein/Lombokplein en de Leidscheveertunnel.

PROGRAMMA
19.30 uur Start met twee presentaties:
 • Marlies de Nijs, stedenbouwkundige gemeente Utrecht, over het systeem van doorwaadbaarheid stationsgebied in relatie met de stad
 • Adam Visser van GroupA over de principes van het Forum
Reflecties op de presentaties door Paul Achterberg van QUADRAT over de relatie tussen ontwerp en de openbare ruimte; Tony Wijntuin van WYNE Strategy & Innovation over de relatie tussen openbare ruimte en logistiek; (en onder voorbehoud) Arnold Reijndorp over de beleving van de openbare ruimte en Martin Aarts, DRO gemeente Rotterdam over de relatie openbare ruimte en de stad

Onder leiding van Richard Engelfriet (ww.richardengelfriet.nl) word het stadsgesprek geleid aan de hand van de volgende thema’s:
 1. verbinden en verblijven:
  1. doorwaadbaarheid stationsgebied op primaire, secundaire en tertiaire niveau
  2. betekenis verschillende routes; betekenis van het Forum
  3. herkenbaarheid openbare ruimte
  4. verschil tussen verblijven en ontsluiten
  5. voorzieningen aan de route
 2. openbare versus collectief privaat:
  1. relatie tussen de ontsluitingsroute Forum en de collectief-private pleinen
  2. inrichting collectief privaat
  3. afsluitbaarheid
  4. beheersbaarheid
DATUM: WOENSDAG 25 JUNI 2014
TIJD: 19.30 – 22.00 UUR
TOEGANG: € 8,50 (7,50 EURO VOOR STUDENTEN, U-PAS HOUDERS, 65+, CJP, DONATEURS
LOCATIE: UCK, TORENZAAL, DOMPLEIN 4, UTRECHT
RESERVEREN:
AORTA@AORTA.NU

INFORMATIE:
WWW.AORTA.NU

Geen opmerkingen:

Een reactie posten