Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

maandag 15 september 2014

Aftrap SURE 6 oktober


Op 6 oktober vind de aftrap van SURE plaats, hieronder het programma.


Openingsontbijt SUREweek
Tijd: 07:30 - 09:00 
Locatie: Grand café the Basket, Genevelaan 8, Utrecht Science Park
Voor wie? Alleen voor genodigden

De start van SURE begint traditiegetrouw met een USP Ontbijt. De bestuurders van de participerende partijen zullen gezamenlijk de week feestelijk openen. Tevens zal een spraakmakende spreker de aanwezigen op dit vroege ontbijt nog even goed wakker schudden.


Symposium studievereniging STORM
Tijd: 13:00 – 16:00
Locatie: volgt zo spoedig mogelijk

De menselijke impact op het milieu wordt wel beschreven als Impact = Population x Affluence x Technology (I = P x A x T). Van technologie wordt hierbij gesteld dat deze zowel een positieve impact kan hebben op het milieu, als een negatieve. Het symposium dat de Lezingen- en Excursiecommissie van Storm (studievereniging milieuwetenschappen) tijdens de SURE-week organiseert, zal ingaan op deze positieve en negatieve kanten. Tijdens het symposium zal de potentiële positieve impact van technologie op het milieu belicht worden. Een hoogleraar milieutechnologie ingaan op technologie die negatieve menselijke impact op het milieu beoogt te verminderen. Ook zal een spreker een project van dergelijke technologie belichten. Ten slotte zal een hoogleraar geo-engineering ingaan op technologie die milieuproblematiek bestrijdt door direct in te grijpen in de natuur zelf.


Healthy City: Forks over Knives
Tijd: 19:00 – 21:00
Locatie: Filmtheater ‘t Hoogt, Hoogt 4, Utrecht
Voor wie? Medewerkers, studenten en andere geïnteresseerden

De meeste welvaartsziekten, zoals obesitas, komen voort uit ons dieet vol dierlijke en bewerkte voedingsmiddelen. Zo betoogt deze documentaire. Ongezonde voeding veroorzaakt een epidemie en een plantaardig dieet lijkt het beste medicijn. Maar in de stad wemelt het van de snacktentjes en moet je voor gezond eten je best doen. Is stadslandbouw de oplossing? Nagesprek met dr. ir. Hetty Linden (directeur Volksgezondheid, gemeente Utrecht), prof. dr. ir. Frans Kok (Humane Voeding, WUR) en Julia Visser van Youth Food Movement Utrecht.


De films zijn in het Engels, eventueel is er ook Engelse ondertiteling. Nagesprek is in het Nederlands.


Organisatie: Studium Generale


Geen opmerkingen:

Een reactie posten