Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

vrijdag 3 oktober 2014C4i, i4C & DFS Inspirationlab #17
Oktober 9, 17:00 - 18:00, incl. drinks
 
"The Power of Imagination"
Speakers: Cissie Fu and Freija van Duijne

“Everything you can imagine is real” – Pablo Picasso

The 
Leiden University Centre for InnovationIforesee and the Dutch Future Society are organizing inspirationlabs to bring together prominent thinkers from different disciplines and different parts of the world, informed by highly distinct academic, artistic and cultural backgrounds, to engage in discussion and contemplation.

The aim of Inspirationlabs is to inform professionals and students about the latest trends, to inspire them to look over boundaries of fields and to stimulate entrepreneurship and social networking. One scientist and one practitioner share their perspectives on one topic. This months theme: “Imagination”.

Futurist and research analyst Freija van Duijne will address the interrelation between story telling and innovation. She will show how science fiction and other genres have inspired scientists and inventors to make current science fiction, become a future reality. Given the current speed of innovations, she will discuss what stories we need today to build a better future using the possibilities of emerging technologies.

Dr. Cissie Fu will take us on a philosophical investigation of the power of imagination. From hypothetical experiments which tease apart our beliefs and intuitions to perceptual foundations for judgment and empathy, imagination is both a creative and a disruptive force.  Let's explore how this unique human capacity can be harnessed, individually and collectively, for current and future challenges.
 Location:
Living Lab Campus The Hague (2nd floor)
Schouwburgstraat 2
The Hague


If you are planning on attending the inspirationlab please 
sign up here or send an email to c4i@cdh.leidenuniv.nl.
More information is available on 
our website, or take a look at the Facebookpage!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten