Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

zondag 4 mei 2014

Dag van de Stadslandbouw 2014 van 12 tot 17 mei in Utrecht


Na 2 eerdere edities in Almere (2012) en Rotterdam (2013), is de Dag van de Stadslandbouw uitgegroeid tot het toonaangevende vakevenement op het gebied van stadslandbouw en stadsgerichte landbouw in Nederland. Tijdens dit Nationale Platform gaan zo’n 400 deelnemers (stadsboeren, overheden, ketenpartijen en kennisinstellingen) in op de vraag hoe stadslandbouw kan inspelen op de behoeften van ondernemers, de stad en haar bewoners. De Dag van de Stadslandbouw omvat drie dagen: een congres, een excursiedag en een publieksdag, waarbij stadslandbouw initiatieven overal in het land zich kunnen presenteren.

De data en locaties zijn in 2014:

Voorprogramma en excursies
Woensdag 14 Mei, Utrecht en omstreken 
Congres
Donderdag 15 mei, DeFabrique te Utrecht
Publieksdag:
Zaterdag 17 Mei, diverse steden in het land 

Daarnaast vinden dezelfde week de volgende activiteiten in Utrecht plaats:

STADSLANDBOUW FILMAVOND
Maandagavond 12 mei, ’t Hoogt. Binnenkort volgt meer informatie opwww.hoogt.nl

STADSLANDBOUWCAFE ‘GROW THE CITY’
Vrijdagavond 16 mei. Binnenkort volgt meer informatie op:www.growthecity.eu

Centraal dit jaar staan de thema’s:

  • Gezondheid en sociale aspecten;
  • Verdienmodellen, waardecreatie en economie;
  • Gebiedsontwikkeling en placemaking;
  • Duurzaamheid en lokale kringlopen;
  • Teelt in en op gebouwen.

Aan bod komen vragen als: Welke kansen liggen er voor stadslandbouw en stadsgerichte landbouw in Nederland? Hoe pak je deze initiatieven in de praktijk aan? Welke innovatieve, nieuwe concepten en ideeën zijn er? Wat leveren de eerste praktijkervaringen op? Welke (financiële) rol spelen verschillende partijen?

PUREFOOD CONFERENCE 2014
PUREFOOD is een internationaal trainingsproject voor jonge onderzoekers dat zich richt op stedelijke en regionale voedselsystemen (www.purefoodnetwork.eu). Op 14 mei zal PUREFOOD in Utrecht haar afsluitende conferentie houden. Diverse (Engelstalige) programmaonderdelen van de Dag van de Stadslandbouw (met internationale sprekers) worden in nauwe samenwerking met PUREFOOD uitgevoerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten