Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

dinsdag 6 mei 2014

Opening expositie Urban Flow op 14 mei


 
 
DATUM:  WOENSDAG 14 MEI 2014
TIJD:   16:00-18:00
AANMELDEN:  aorta@aorta.nu
http://www.aorta.nu/2014/04/opening-expo-urban-flow/

Hoe de stad nu functioneert is niet los te koppelen van de ontwikkeling van de stad in het verleden. De manier waarop mensen wonen en leven verandert continu. Maatschappelijke en economische ontwikkelingen, visies en plannen gaven telkens structuur aan de stad.  Voor Utrecht is dat niet anders. En ook nu nog beïnvloeden actuele ideeën over leefbaarheid, veiligheid, mobiliteit en werken de ontwikkeling van de stad. De nieuwe stedenbouwkundige agenda is complexer dan ooit.

Om de betekenis van deze maatschappelijke ontwikkelingen op het vormgeven van de stad te onderzoeken worden in Urban Flow een aantal voor Utrecht belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen op een rij gezet. Wat is de maatschappelijke context waarbinnen plannen  ontstonden? Hoe zagen die  plannen eruit en hoe hebben ze de stad blijvend beïnvloed? En wat betekent deze ontwikkeling nog in de stad van nu.  En hoe denken we nu over de stad van morgen? Hoe past de mens  – iedere keer opnieuw – door de veranderende samenleving zijn stad aan?

Met Urban Flow wordt de stedelijke geschiedenis van Utrecht beleefbaar en afleesbaar gemaakt. Een chronologische  overzicht van de groei van de stad aan de hand van maatschappelijke ontwikkelingen.  Urban Flow geeft daarmee inzicht in de huidige ruimtelijke structuur van de stad, zoals deze  voortgekomen is uit historische  ontwikkelingen en gedragen wordt door gebouwen, stedenbouwkundige ensembles, wegen, routes enzovoorts. Deze kennis is noodzakelijk om de stad in al haar facetten te kunnen begrijpen, maar is tevens van belang als vertrekpunt voor nieuwe ontwikkelingen.

URBAN FLOW bestaat uit een online website en een expositie in het bezoekerscentrum van Aorta. De website toont met name nieuwe ontwikkelingen in de stad. De expositie in het bezoekerscentrum plaatst de ontwikkelingen in de historische context.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten