Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

donderdag 8 mei 2014

Advies uit over 'De toekomst van de Stad'


 

In het advies 'De toekomst van de stad: de kracht van nieuwe verbindingen' gaat de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur op zoek naar de kracht van de steden en naar wegen om deze kracht verder te ontwikkelen, beter te benutten en te mobiliseren. Terwijl enerzijds steden steeds belangrijker worden in de mondiale economie, dreigen ze in Nederland aan verdienvermogen te verliezen door een gebrek aan agglomeratiekracht. Anderzijds is er in steden steeds meer maatschappelijk initiatief van bewoners en ondernemers zichtbaar, al dan niet samen met maatschappelijke organisaties of overheden, hetgeen van invloed is op hoe partijen in de stad zich tot elkaar verhouden. Beide ontwikkelingen nopen tot een fundamenteel andere kijk op steden. Complementariteit is hierbij het nieuwe sleutelwoord, met een grotere rol voor infrastructurele en bestuurlijke verbindingen tussen stedelijke regio's en voor het meer uitgaan van de eigen kwaliteiten en het lenen van de buren (borrowed size). Daarbij dient de zelforganiserende kracht in de stad verder benut te worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten