Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

donderdag 12 juni 2014

Europese Urban Agenda & Panorama 2.030

Op Europees niveau wordt er nagedacht over een Urban Agenda. Vragen die in de discussie naar voren komen: stedelijke issues spelen in EU verband en een gezamenlijke aanpak kan mogelijk zijn, steden kunnen op een andere manier betrokken worden bij EU besluitvorming en EU sectoraal beleid zou meer integraal kunnen. Hoe de EU Urban Agenda er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. We kunnen daar als steden over meepraten. De verwachting is dat in de zomer een consultatie gepubliceerd wordt waar we op kunnen reageren. En het Comité van de Regio’s (adviesorgaan van steden en regio’s in de EU) is alvast bezig met een advies over het Urban thema.

Daarnaast is Urban Agenda een thema op lidstaatniveau. Zo stelt het ministerie van BZK dit voor als thema voor het Nederlandse EU voorzitterschapshalfjaar in 2016. Tot slot vindt in 2016 de Habitat III conferentie van de VN plaats die de internationale stedelijke uitdagingen voor de komende 20 jaar zal bepalen.

Veel ontwikkelingen dus die allemaal aansluiten bij Panorama 2.030!

Lees hier meer over de Europese Urban Agenda:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten