Wat is Panorama 2.030?


Utrecht groeit gestaag… van een provinciestad tot een middelgrote Europese stad. Utrecht verandert en Utrechters veranderen hun stad. Daar willen we de komende tijd graag extra aandacht aan besteden door de verhalen van en over Utrechters, in het verleden, nu en in de toekomst op te halen en te verbinden. We willen op zoek naar nieuwe mogelijkheden die Utrechters voor zichzelf en andere stadsgenoten zien. Hoe kunnen we daar samen vorm en inhoud aan geven? Panorama 2.030 brengt tal van initiatieven op dit gebied samen, organiseert het gesprek erover en wil de feitelijke toekomst inspireren. Panorama 2.030 is de lange termijn ontwikkeling waarin Utrechters op zoek gaan naar hun gemeenschappelijke toekomst.

Utrecht groeit naar een stad van 400.000 mensen. Dat betekent dat de stad keuzes moet maken op het gebied van wonen, leven en recreëren. Wat vind jij belangrijk voor Utrecht? Hoe ervaar jij de stad? Hoe woon je? Hoe leef je? Hoe recreëer je het liefst? Wat vind je belangrijk in de stad en wat is er nodig in de toekomst? Wat wil je behouden, en wat wil je erbij? En hoe zou je daar iets aan willen bijdragen? Daar zijn we benieuwd naar!

De stad kent vele dimensies, onontdekte mogelijkheden en vele potentiele richtingen waarin ze zich zou kunnen ontwikkelen. Die willen we met elkaar ontdekken en daarbij is het ene verhaal niet beter of belangrijker dan het andere. Voor alles willen we met Panorama 2.030 de verhalen met elkaar verbinden, zodat ideeën en wensen elkaar kunnen aanvullen; Het doel is immers het zoeken naar de stad die we samen willen. Dat gaat niet altijd van vandaag op morgen, maar een zelfbewuste stad heeft de toekomst! Dat is zeker …

vrijdag 13 juni 2014

Utrecht maken we samen

De gemeente Utrecht doet en bedenkt (het) steeds minder alleen. Steeds meer burgers nemen initiatief en de gemeente probeert daar waar mogelijk de hobbels voor goede ideeën uit de weg te ruimen. De gemeente brengt steeds meer deze initiatieven in beeld, en waar nodig makelt en schakelt zij om van goede ideeën ook goede plannen te maken. Van realistische verbeelding naar voorbeeldige realisering. Hier de makel- en schakel-hubs van de gemeente (die wij nu op het netvlies hebben) op een rijtje. Sommigen zijn meer algemeen en procesmatig, anderen gaan uit van een inhoudelijke richting:

Jij maakt Utrecht
Jijmaaktutrecht.nl is de plek waar jij jouw initiatief kwijt kunt, maar ook de plek waar je mee kunt denken over en werken aan plannen van de gemeente. Wil je weten wat er in jouw buurt speelt en waar je invloed op kunt uitoefenen? Of wat jij zelf kunt ondernemen of wat anderen ondernemen? Op jijmaaktutrecht.nl vind je een overzicht van initiatieven in de stad en in de verschillende wijken.

In de toekomst wordt jijmaaktutrecht.nl startpunt voor alle participatietrajecten van de gemeente. Deze site laat niet alleen de plannen van de gemeente zien, het is juist een platform voor jouw initiatieven voor de stad of de buurt. Deze kun je eenvoudig zelf toevoegen

Marieke Hellevoort, 030-286 1565 / Linda Poelman, 030-2860259
www.jijmaaktutrecht.nl

Wijkbureaus en wijkservicecentra
Utrecht is opgedeeld in tien wijken, met in elke wijk een wijkbureau of een wijkservicecentrum. De medewerkers van de wijkbureaus en wijkservicecentra zijn het aanspreekpunt van de gemeente in de wijk, de schakel tussen het gemeentebestuur en de inwoners van Utrecht.
http://www.utrecht.nl/?id=29305

Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl (voorheen DSM)
De traditionele grootschalige gebiedsontwikkeling maakt plaats voor een kleinschaliger en organischer aanpak. De aanpak heeft de volgende doelen:

1. stimuleren van transformatie en herontwikkeling van locaties
2. ruimte geven aan experimenten, versnellen van stedelijke herontwikkeling
3. opbouwen en delen van kennis over stedelijke herontwikkeling

Deze website is een platform waarop we kennis over organische gebiedsontwikkeling delen en mooie voorbeelden laten zien.

Annechien de Gast, 030-286 0201 / Linda Poelman, 030-2860259
www.utrecht-dsm.nl

Lokale mensenrechten coalitie
Ter bevordering van de onderlinge samenwerking van de vele initiatieven die zich in Utrecht inzetten voor de bescherming van mensenrechten (o.a. op het gebied van privacy, armoede, discriminatie, toegankelijkheid voor gehandicapten, kinderrechten, huiselijk geweld, vrijheid van meningsuiting/geloof, etc)

Wien de Smet, 030-286 1362
http://www.utrecht.nl/internationale-zaken/utrecht-connected/mensenrechten/
http://humanrightsutrecht.blogspot.com

Stadsmakelaar
Utrecht barst van de initiatieven. Overal in de stad steken bewoners en ondernemers de handen uit de mouwen om de stad nog beter, mooier en leefbaarder te maken. De gemeente Utrecht wil daar graag ruimte voor creëren. Want voor elk goed initiatief is een plek in Utrecht. Vaak gaat het goed, soms is een extra zetje nodig. Voor dit werk introduceert de gemeente een stadsmakelaar, die helpt om de vaart er in te houden of om te zorgen dat er knopen doorgehakt worden als dat nodig is. Samen met een team werkt de stadsmakelaar aan het:

1. Meedenken met initiatiefnemers: van idee tot een concreet plan
2. Begeleiden van initiatiefnemers: de juiste contactpersoon binnen de gemeente
3. Helpen obstakels weg te nemen

Ruud Nijveld, 030-286 4892
www.utrecht.nl/stadsmakelaar

Flexibel budget welzijn
Bewonersgroepen en vrijwilligersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor sociale activiteiten die de leefbaarheid in de stad verbeteren. 

Subsidie wordt toegekend via het subsidiebureau van de gemeente


Leefbaarheidsbudgetten
Voor initiatieven van bewoners en ondernemers om de straat, buurt of wijk leefbaarder te maken.

Subsidie wordt toegekend door het desbetreffende wijkbureau.


Team 2015
In Utrecht zetten tal van mensen en organisaties zich actief in voor een betere wereld. De verscheidenheid is groot: sommigen werken in ontwikkelingslanden, anderen richten zich juist op de Nederlandse samenleving; sommige organisaties bestaan uit louter vrijwilligers, anderen hebben weer betaalde krachten in dienst. En zo is iedere organisatie uniek.

De millenniumdoelen vormen hierbij een gemeenschappelijke factor. Om die gemeenschappelijkheid te stimuleren is in 2012 stichting Team 2015 Utrecht opgericht. Het doel van de stichting is om alle Utrechtse initiatieven die werken aan de realisatie van de millenniumdoelen met elkaar te verbinden en te ondersteunen. Daarnaast willen we dat de millenniumdoelen een grotere bekendheid krijgen bij de Utrechtse burgers en bedrijven

Desiree v.d. Ven, 030-286 1030
http://team2015utrecht.nl/welkom-bij-team-2015-utrecht

Utrecht Fairtrade -Netwerk
Utrecht is Fairtrade Gemeente sinds december 2010 en is daarmee de eerste van de vier grote gemeenten van Nederland. Dit betekent dat in Utrecht niet alleen de lokale overheid maar ook winkels, horeca, bedrijven, non profit organisaties en inwoners veel aandacht schenken aan fairtrade. Fairtrade Utrecht streeft ernaar de eervolle titel van Fairtrade Gemeente te behouden en meer organisaties erbij te betrekken. Bovendien heeft Utrecht de ambitie om in 2015 Fairtrade Provincie te worden.

Utrecht is Fairtrade Gemeente sinds december 2010 en is daarmee de eerste van de vier grote gemeenten van Nederland. Dit betekent dat in Utrecht niet alleen de lokale overheid maar ook winkels, horeca, bedrijven, non profit organisaties en inwoners veel aandacht schenken aan fairtrade. Fairtrade Utrecht streeft ernaar de eervolle titel van Fairtrade Gemeente te behouden en meer organisaties erbij te betrekken. Bovendien heeft Utrecht de ambitie om in 2015 Fairtrade Provincie te worden.

Bharti Girjasing, 030-286 6891
http://www.fairtradeutrecht.nl/fairtrade-utrecht/

Duurzaam Utrecht - Netwerk
Het creëren van een netwerk voor en door organisaties, bedrijven, initiatieven, geïnteresseerden rondom het onderwerp duurzaamheid in de stad Utrecht. Hier kun je o.a. ideeën uitwisselen, visies bespreken en activiteiten aankondigen die te maken hebben met het onderwerp duurzaamheid. De netwerkgroep 'Duurzaam Utrecht' biedt de mogelijkheid om krachten te bundelen!

Bharti Girjasing, 030-286 6891
http://www.linkedin.com/groups/Duurzaam-Utrecht-6617886

Geen opmerkingen:

Een reactie posten